Ons onderwijs


 

Basisschool de Wieling is een school waar ieder kind zichzelf mag zijn. We zien leren als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Een school waar geleerd wordt in een uitdagende leeromgeving.

7 redenen om te kiezen voor de Wieling

  1. Een betrokken team van professionals
  2. Een veilige en prettige leeromgeving
  3. Aandacht voor ieder kind
  4. Aandacht voor creativiteit en cultuur
  5. Een sluitend onderwijsaanbod , aangepast op de behoeften en talenten
  6. Kleinschalig, laagdrempelige school
  7. Een school met een groot buitenterrein en eigen gymzaal.

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen van hetzelfde leerjaar in een groep bij elkaar zitten. In deze groep hebben we aandacht voor de verschillen van kinderen. Ons onderwijs richt zich uiteraard op rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we aandacht voor competenties die minstens zo belangrijk zijn om te leren: het kunnen plannen, samenwerken, creativiteit, presenteren, reflecteren, ondernemen en verantwoordelijkheid nemen.

    No events