De MR


Meespreken en meebeslissen over het beleid van de school van uw kind? Welke lesmethode gaat de school gebruiken? Hoe gaat de school om met pesten? Waaraan besteedt de school het budget? Hoe is het overblijven georganiseerd? Het zijn allemaal onderwerpen waar de Medezeggenschapsraad (MR) zich mee bezig houdt.

De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap. Wij praten mee, stemmen al dan niet in met én adviseren over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). Door de Wet ‘medezeggenschap op scholen’ hebben wij veel inspraakmogelijkheden gekregen.

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit vier ouders en twee leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Dennis Heijmen, Edwin Jansen, Noud Wegman en Johan Peperkamp. Carmen Rutten en Linda Hombergen vertegenwoordigen het personeel.