De Oudervereniging


INFOBRIEF OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE WIELING

 

Wat is de oudervereniging precies?

De oudervereniging wordt geleid door een groep enthousiaste ouders die graag actief betrokken zijn bij de school:

 

Voorzitter: Manja Kerstens (moeder van Siem (gr 8), Jort (gr 6), Mees (gr 4) )

Penningmeester: Renate Cornelissen (moeder van Lotte (gr 4) )

Secretaris: Susan Jurjus (moeder van Mathijs (gr 7), Ise (gr 1) )

Overige leden: Jet van de Laar (moeder van Fem (gr 8) )

Carolien Meuwsen (moeder van Joost (gr 5), Elin (gr 4) )

Manon Tingen (moeder van Stefan (gr 7), Amy (gr 6) )

Wilma Rikken (moeder van Isa (gr 7), Vera (gr 4), Sara (gr 1) )

Eva Rikken (moeder van Mirac (gr 6) )

Linda Bakker (moeder van Tess (gr 3), Nikki (gr 1) )

 

Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Als lid van de oudervereniging bent u welkom op de jaarlijkse ledenvergadering en heeft u inzicht in het jaarverslag en financieel verslag.

 

Wat doet de oudervereniging?

  • Organisatie van activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen, in samenwerking met het team
  • Organisatie van de slotdag/het schoolreisje en de slotavond (groep 8)
  • Coördinatie van de schoolfoto’s
  • Coördinatie van de inzameling van het oud papier in Haalderen
  • Nauw overleg met de MR over beleidszaken rondom school

 

Waar wordt alles van betaald?

De oudervereniging heeft 2 belangrijke inkomstenbronnen:

  1. De vrijwillige ouderbijdrage
  2. De inkomsten van de inzameling van het oud papier (krantenactie)

 Vrijwillige ouderbijdrage:

De ouderbijdrage bedraagt 22,50 Euro per kind per schooljaar. Indien uw kind na 1 januari op school begint is het 11,25 Euro en bij een start na 1 april 6,25 Euro.

Het rekeningnummer is NL71 RABO 0105794155 t.n.v. Oudervereniging de Wieling/’t Pänneke (bij de automatische rekeningverificatie wordt vaak nog ’t Pänneke aangegeven)

Vermeldt u hierbij alstublieft de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

 

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer. De contactgegevens zijn:

Stichting Leergeld Oost Betuwe

Van Ambestraat 1

6681 AK Bemmel

info@lgob.nl

 

Wat houdt de krantenactie in?

Elke 1e vrijdag van de maand wordt het oud papier in Haalderen opgehaald. Wij vragen de ouders van de kinderen uit groep 1, 2 en 3 om ons hierbij te helpen. U ontvangt hiervoor een aparte brief met meer informatie, en een schema zodat u kunt zien wanneer u bent ingedeeld.

De opbrengsten van de krantenactie zorgen er bijvoorbeeld voor dat we eens in de 2 jaar een schoolreisje kunnen organiseren, zonder dat daar een extra bijdrage voor wordt gevraagd. Ook worden er bijvoorbeeld hesjes voor de pleinwacht en school T-shirts van bekostigd.

 

Hoe kan ik mij actief inzetten?

Wij kunnen regelmatig wat extra handjes gebruiken rondom de activiteiten op school. Wellicht wilt u eens vrijblijvend een vergadering bijwonen of wat meer informatie opvragen.

Neemt u dan contact op met Manja Kerstens (tel. 450838) of stuur een mailtje naar ovwieling@delinge.nl

Natuurlijk zijn ook uw op- of aanmerkingen, suggesties en leuke ideeën van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    No events