De MR


Meespreken en meebeslissen over het beleid van de school van uw kind? Welke lesmethode gaat de school gebruiken? Hoe gaat de school om met pesten? Waaraan besteedt de school het budget? Hoe is het overblijven georganiseerd? Het zijn allemaal onderwerpen waar de Medezeggenschapsraad (MR) zich mee bezig houdt.

De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap. Wij praten mee, stemmen al dan niet in met én adviseren over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). Door de Wet ‘medezeggenschap op scholen’ hebben wij veel inspraakmogelijkheden gekregen.

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit vier ouders en twee leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn:  Edwin Jansen,  Rolan van Ierland, Cees Stunnenberg, Dennis Heijmen. Trudie Eling en Femke Paes vertegenwoordigen het personeel.

Vergaderdata

De MR vergadert minstens zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Dus je mag, als je dat wilt, hierbij aanwezig zijn.