Aanmelden


 

Wanneer u overweegt om uw kind op deze school te plaatsen, kunt u een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Als u besluit om uw kind op deze school aan te melden, vul dan het Aanmeldingsformulier voor basisschool in.

We nodigen u uit voor een intakegesprek wanneer uw kind minimaal 3 jaar en 9 maanden oud is. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden.  Samen met u  beoordelen we of onze school de zorg kan bieden die bij uw kind past. Meestal is dit het geval en kunnen we uw kind inschrijven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier.  Een enkele keer is er meer zorg nodig. Dan onderzoekt school of uw kind het best op zijn plek is op deze school of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Dit onderzoek kan zes tot tien weken duren.

Belangrijk:

  • Kinderen die 4 jaar worden in de periode van juli tot oktober starten meteen in het nieuwe schooljaar. (Met ouders van kinderen die in de maand juni 4 worden gaan we in overleg bekijken wanneer hun zoon/dochter start)
  • Kinderen die 4 jaar worden in de periode van oktober tot juni starten vanaf de dag dat ze 4 jaar zijn. De week vóór hun 4e verjaardag is er mogelijkheid tot wennen op alle ochtenden.
    No events